Gamle bilder fra Øvensgarden og av personer med tilknytning til garden

Bilde 1

Småvollan vårseter ca. 1940

Bilde 2 Erlinger samlet i Nordli i konfirmasjon
Bilde 3 Løfteanordning for melkespann
Bilde 4 Chevrolet 1936
Bilde 5 Øvensenget på 30-tallet