Chevrolet'en på Øvensgarden omkring 1955
Eystein ErlienGunhild Erlien g. BergJohanna Erlien g. BrekkeArve Henrik BakosBjørg Skogstad Østgård
Tilbake