Utsikt nedover Erlia fra toppen av Nesseggene (4 punkter med navn på gårdene)


Nordli Østigarden Midtgarden Øvensgarden


Tilbake